Hoppa till sidans innehåll

Arbetsgrupper


1. Tävlingsledning

Ansvarar för tävlingen gentemot Svemo. Gruppen består av ett flertal licensierade Tävlingsledare som innehar Funktionärslicens med Tävlingsledarstatus.

 • Tävlingsledaren har det formella ansvaret för tävlingen och det övergripande samordningsansvaret och för att det ska fungera krävs att varje funktionärsgrupp kommunicerar på ett sätt som gör att Tävlingsledaren har övergripande information om samtliga delar I tävlingen.
 • Tävlingsledaren godkänner tävlingen i Svemo TA
 • Tävlingsledaren godkänner TR i Svemo TA
 • Tävlingsledaren godkänner resultatet i Svemo TA
 • Tävlingsledaren upprättar tävlingsrapport i Svemo TA

2. Mark & Miljö

Ansvarar för att ta fram förslag för de olika tävlingsplatserna samt erforderliga tillstånd från berörda markägare och berörda myndigheter.

Ansöker om följande tillstånd:

 • Framtagning av kartmaterial som används för samtliga tävlingsområden vid tillståndsansökan
 • Markägartillstånd, skriftligt tillstånd från markägare att upplåten mark tillhandahålls för aktuell tävling.
 • Dispens avseende Terrängkörningslagen för aktuellt tävlingsområde hos Länsstyrelsen (vid nyttjande av tillfällig tävlingsbana)
 • Eventuellt tillstånd hos Tillsynsmyndighet (vid användande av motorsportområde)
 • Polistillstånd för det aktuella tävlingsområdet (gäller även motorsportområde)

3. Materiel & Förråd

Ansvarar för att erforderlig materiel och utrustning avseende banläggning finns för samtliga tävlingsplatser.

 • Inventering material
 • Beställning av material såsom förbrukningsmaterial, pilar, band etc.
 • Samordning av arbetsinsatser i förråd och materialkärra för att materialet ska vara I ordning och lätt överblickbart, all materiel på sin plats så att ingen materiel befinner sig på vift
 • Iordningställande av materialkärra inför bandardagar
 • All eventuell utlåning av material (förutsätter styrelsebeslut samt undertecknat lånekontrakt)
 • Samordning av transporter till aktuell tävlingsplats inför banläggning samt tävlingsdag (fyrhjuling, materialkärra)
 • Samordning av transporter efter avslutad tävling till förråd (fyrhjuling, materialkärra)

4. Bana & Depå

Ansvarar för bansträckning samt depå och parkeringsområde på samtliga tävlingsplatser.

 • Rekognosera själva bansträckningen inför bandardagar
 • Bedöma och fastställa antal bandardagar/tävling
 • Samordning av arbetsinsatser under bandardagar
 • Upprättande av depåområde innefattande:
 • Parkering för tävlande och publik
 • Område för tävlandes tankning etc. under tävling
 • Iordningställande av varvningsområde för tidtagning

5. Sjukvård & Säkerhet

Ansvarar för sjukvård under tävlingsdagen.

 • Inventering sjukvårdsmaterial
 • Beställning av material såsom förbrukningsmaterial, ev. utrustning etc.
 • Att erforderlig personal finns tillgänglig för bemanning av sjukvårdslag för samtliga tävlingstillfällen
 • Anmälan att tävling pågår till närmaste akutsjukhus
 • Förbereda mötesplats för ambulans om olyckan skulle vara framme
 • Att fyrhjuling avsedd för sjukvård är försedd med erforderligt materiel
 • Iordningställande av material och fyrhjuling efter tävling

6. Tidtagning & Sekretariat

Ansvarar för sekretariat med anmälan och tidtagning under samtliga tävlingstillfällen. 

 • Iordningställande av tidtagningsvagn och dess utrustning
 • Säkerställande av utrustning för tidtagning innefattande:
 • Elförsörjning med elverk och UPS för tidtagning och elförsörjning av sekretariatet samt drivmedel till dessa
 • Utrustning för tidtagning, hårdvara och mjukvara och att programversioner är gällande
 • Tidtagningsutrustning iordningställs och inkopplas, testas och verifieras
 • Publik monitor finns tillgänglig för förare och publik
 • Upplägg av aktuell tävling I tidtagningsprogram
 • Administrera anmälan på plats
 • Administrera uthyrning av hyrestranspondrar
 • Resultatpublicering, digitalt under tävling
 • Leverera resultatfiler till Admin-Kommunikation-Media grupp

7. Besiktning & ljudmätning

Ansvarar för att samtliga förare bereds möjlighet till besiktning enl. TR.

 • Att besiktningen utförs enligt gällande reglemente
 • Ljudmätning och att dess utrustning är funktionell, uppdaterad och kalibrerad
 • Ljudmätningsutrustning transporteras till aktuell tävlingsplats
 • Uppställning av utrustning vid aktuell tävlingsplats
 • Iordningställande av område för besiktning
 • Iordningställande av utrustning för transponder-kontroll
 • Besiktning med ljudmätning och transponderkontroll
 • Dokumentation av besiktningsresultat

8. Admininitration, Kommunikation & Media

Ansvarar för extern kommunikation innefattande följande:

 • Ansökan Svemo Endurosektion (Serieform)
 • Administration av tävlingar i Svemo TA
  • Upplägg av tävling
  • Upplägg av TR/PM
  • Öppning av anmälan
  • Upplägg av resultat i Svemo TA
 • Publicering på hemsida och sociala medier av: 
  • Bandardagar
  • Marknadsföring av tävlingar 
  • Seedning
  • Dokumentationsunderlag till besiktningen
  • Resultat
  • Cupsammanställning
 • Upprätta mediakontakter och informera dessa om aktuella tävlingsdagar för mediabevakning

9. Marknadsföring & Sponsorer

Ansvarar för att få Sponsorsamarbeten med företag, andra föreningar.

 • Sponsorer för förbrukningsmaterial
 • Sponsorer för återställning av tävlingsområden
 • Sponsorer för priser
 • Upprättande av sponsorpaket
Uppdaterad: 20 FEB 2020 19:52 Skribent: Reine Olofsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Gotland Enduro Cross MS - Motorcykel och Snöskoter
Fredrik Krusare, Tellusgatan
62141 Visby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info